top of page
WORD LID

Pictura is voor alles een vereniging van beeldend kunstenaars en staat open voor nieuwe leden. De potentiële nieuwe leden worden eerst geballoteerd. De ballotagecommissie, bestaande uit een vijftal werkende leden, beoordelen de aanvragen op onder andere de kwaliteit van het werk aan de hand van toegezonden documentatie, professionaliteit en motivatie voor lidmaatschap. 

 

Als nieuw lid word je van harte uitgenodigd later je werk ter kennismaking publiek te presenteren tijdens een Duotoon avond.

voor info klik hier: DUOTOON

Of wilt u Pictura steunen en tegelijkertijd gebruik maken van handige kortingen? Dat kan! Lees hier meer over de voordelen en mogelijkheden voor werkende leden, kunstlievende leden en kunstlievende bedrijven.

Ook lid worden van Pictura ? Kijk dan hieronder voor meer informatie over de verschillende lidmaatschappen.

ASPIRANT LID

Ben je niet langer dan 2 jaar geleden afgestudeerd aan de kunstacademie, dan is er sinds kort de mogelijkheid om aspirant lid te worden van Pictura. Dit lidmaatschap duurt maximaal 2 jaar en kost slechts 37,50 de helft van een lidmaatschap van een werkend lid. Na 2 jaar kun je beslissen of je werkend lid wil worden.

Als aspirant lid word je niet geballoteerd.

Wel even onderstaand formulier invullen.

WERKEND LID

Deel uitmaken van het werkende ledenbestand van Pictura kost u slechts € 75 per jaar.

Het werkend lidmaatschap wordt uitsluitend verkregen via ballotage.

Werkende leden krijgen 10% korting op kunstaankopen voortkomend uit door Pictura georganiseerde exposities.

Heb je je lidmaatschap opgezegd en wil je weer lid worden, dit kan zonder ballotage tot 3 jaar na opzegging.

 

Ballotage

Om het niveau van Teekengenootschap Pictura te waarborgen, worden nieuwe leden door een commissie van deskundigen geballoteerd aan de hand van beoordelingscriteria zoals kwaliteit van het werk, professionaliteit van het kunstenaarschap en motivatie om lid te worden. De commissieleden bespreken de punten om tot een gezamenlijk besluit te komen. Het is vervolgens de taak van de ballotagecommissie het bestuur te adviseren inzake het aannemen van nieuwe leden.

Aan te leveren informatie:

- Ingevuld aanmeldformulier werkende leden

​​​- CV met nadruk op de laatste vijf jaar

- Omschrijving van het werk of artist statement (200 woorden)

- 10 afbeeldingen die een beeld geven van de ontwikkeling van het hele oeuvre

- 20 afbeeldingen van recent werk van de afgelopen 2 jaren

- Bij alle 30 afbeeldingen graag een documentatielijst met per afbeelding de volgende gegevens: titel, techniek, 

  formaat, jaar.      

- Indien beschikbaar: publicaties, catalogi o.i.d.


Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

De ballotagecommissie behandelt de aanmeldingen drie keer per jaar.​

aanmeldingen  t/m  30 april: uitslag uiterlijk twee maanden daaropvolgend, 

aanmeldingen t/m 31 augustus: uitslag uiterlijk twee maanden daaropvolgend, 

aanmeldingen t/m 31 december: uitslag uiterlijk twee maanden daaropvolgend.

KUNSTLIEVEND LID

Als kunstlievend lid draagt u bij aan het behoud van Pictura. Met uw steun geeft Pictura kleur aan kunst en cultuur in Dordrecht.

Deel uitmaken van het kunstlievende ledenbestand van Pictura kost u slechts € 75 per jaar.

 

De voordelen van een kunstlievend lidmaatschap zijn:

- Uitnodigingen van alle tentoonstellingen en activiteiten.

- Drie keer per jaar het Picturablad, een divers blad gericht op ontmoeting, presentatie, debat, reflectie    en intellectuele uitdagingen. Een blad met bijdragen over de geschiedenis van het Dordrechtse        kunstleven en gebeurtenissen in de actuele artistieke omgeving.

- 10% korting op alle kunstaankopen voortkomend uit door Pictura georganiseerde exposities.

- Uitnodiging voor de jaarlijkse lezing voor kunstlievende en werkende leden.

KUNSTLIEVENDE BEDRIJVEN

Sinds kort kent Pictura ook de mogelijkheid om als bedrijf de vereniging te ondersteunen.

 

Het lidmaatschap brengt de volgende voordelen met zich mee:

- 3 maal per jaar een 1/4 pagina advertentieruimte in het Picturablad of 1 x een advertentie van een volle pagina.

- Uitnodigingen voor alle tentoonstellingen en activiteiten.

- 20% korting op alle kunstaankopen voortkomend uit door Pictura georganiseerde exposities.

- 20% korting op zaalhuur.

- Uitnodiging voor jaarlijkse Pictura lezing voor leden in september.

 

De kosten bedragen € 500 per kalenderjaar.

Lees hier voor meer informatie over het kunstlievend bedrijfslidmaatschap.

bottom of page