top of page

ANBI VOORWAARDEN

Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Om als ANBI te worden aangewezen, moet de instelling deze status aanvragen bij de Belastingdienst.

Volgens de voorwaarden behorende bij de ANBI regeling is Pictura verplicht bepaalde gegevens online te publiceren:

ANBI zoals beschreven door de Belastingdienst: website

bottom of page