top of page

sponsors

Sponsorschap

 

Sponsors van Pictura staan over het algemeen bekend als 'kunstlievende bedrijven'. Dit sponsorschap helpt niet alleen Pictura, het brengt vanzelfsprekend ook prettige voordelen voor het bedrijf zelf mee, zoals onder andere advertentieruimte in het picturablad, een stukje op de site, interessante kortingen en uitnodigingen voor alle tentoonstellingen en activiteiten.

 

Onze sponsors:

 

Morks & Holster

Al sinds 1860 maken Morks en Holster drukwerk voor bedrijven en particulieren.

Uw drukwerk dat is een vak, ons vak, of het nu gaat om promotioneel drukwerk, handelsdrukwerk, jaarverslagen, tijdschriften, periodieken, (kunst)boeken en agenda's, posters en kalenders, of geboorte- en huwelijkskaarten. 

Het verzorgen van al dit drukwerk is de basis van onze diverse activiteiten op grafisch gebied. 

 

Leeman Verheijden Huntjes

Wij zijn een Rotterdams advocatenkantoor dat zich richt op juridische dienstverlening aan bedrijven. Onze advocaten hebben door kennis van de diverse branches een voorsprong : zij weten wat er in de business van de ondernemer speelt en zijn gericht op praktische oplossingen.  Wij vervullen vaak de rol van "huisjurist": een vast en vertrouwd aanspreekpunt voor de onderneming voor alle juridische vragen. 

Vanzelfsprekend zijn onze diensten van hoge vakmatige kwaliteit. Minstens zo belangrijk is de wijze waarop wij ons werk doen: betrokken, helder, en snel.

 

Trivire

Trivire is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. Maar dat betekent niet dat Trivire geen bedrijfsresultaten boekt. Het is alleen zo dat al deze resultaten in dienst van maatschappelijke doelen.
De belangrijkste doelen voor de komende jaren zijn dan ook:

- Zorgen voor betaalbare woningen;

- Uitbreiden/aanpassen van de woningvoorraad voor ouderen en andere bijzondere doelgroepen die op corporaties zijn aangewezen;

- Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving;

- Herstructurering van een aantal oude wijken;

- In verbinding blijven staan met de omgeving.

Steun ons – Geefwet

 

Om de bezuinigingen op cultuur een beetje te verzachten heeft de overheid de Geefwet aangepast. Sinds 2012 mogen giften aan culturele instellingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor 125% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting of voor 150% van de vennootschapsbelasting.

Het totaal van uw giften mag niet meer bedragen dan € 5000.

 

Pictura staat geregistreerd als ANBI. Dat betekent dat een donatie van € 100 aan Pictura leidt tot een aftrekpost van € 125 voor de Inkomstenbelasting.

Bij een belastingtarief van 52% betaalt u vervolgens € 65 minder inkomstenbelasting. Uw donatie van € 100 kost u dus netto slechts € 35. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het Informatieblad Geefwet van het Ministerie van Financiën.

bottom of page