top of page
SALON DER LEDEN

5 november t/m 17 december 2017 

Dit jaar organiseerde Pictura weer De Salon der Leden. Een bijzondere traditie waar deelnemende Picturianen een recent werk tonen. Dit mondt vaak uit in een volle, prettige, onsamenhangende, maar charmante expositie. Ter stimulering van kunst en kunstenaar was aan deze Salon ook de Picturaprijs verbonden. De winnaar van de prijs ontvangt een geldbedrag van 1500 euro en een expositie in Pictura. Een deskundige jury besloot dat de prijs dit jaar gaat naar Kitty van der Veer. 

Salon 2017 2.jpg
 THROWING HANDS  AT SHEEP

24 augustus t/m 10 september 2017

 

Kunstenaars: Hannelore Vandepoel, Mathias MU, Denie Put en Ralf Kokke 

Kunstgeschiedenis als referentiepunt om het werk aan te toetsen of wellicht om je tegen af te zetten. De kunstenaars waren geselecteerd door gastcuratoren Ralf Kokke en Anne Okkerse. De vrienden kennen elkaar van hun studietijd in Antwerpen en wonen beiden in Dordrecht. Voor deze tentoonstelling zijn zij op zoek gegaan naar jong talent in Antwerpen. Door kunstenaars uit Antwerpen en Dordrecht met elkaar in aanraking te brengen, kwam een wisselwerking tot stand en werd een brug geslagen tussen de kunstscenes uit beide oude steden. 

download.jpg
PARS PRO TOTO

12 augustus t/m 17 september 2017 

 

Kunstenaars: Erik Sep en Tim de Gier

Na vier jaar ontmoetingen binnen de HKU te Utrecht was er een weerzien tussen kunstenaar Erik Sep en oud-student Tim de Gier. De gedachte om elkaar, via elkaars werk, opnieuw te ontmoeten was de leidraad voor deze expositie. Beide kunstenaars zijn geïnteresseerd in hoe tijd en ruimte zich in hun werk tot elkaar verhouden. Die raakvlakken vormden het uitgangspunt om een samenwerking aan te gaan.

Pars Pro Toto 3.jpg
FACE TO FACE

20 april t/m 25 juni 2017

 

Kunstenaars: Jan Barel, Evelien de Jong, Astrid de Pauw, Barbara Kruyt, Hans Kok, Céline Schroeder, Ad Wesseling

Deze tentoonstelling was geheel gewijd aan het portret. Zeven Picturianen laten zien hoe zij dit brede thema invullen. 

Face to face 2.jpg
NEDERLANDSE KRING VAN TEKENAARS

20 april t/m 25 juni 2017

 

Vierentwintig leden van de Nederlandse Kring van Tekenaars exposeerden hun werk in de zalen van Pictura. Op de expositie was ook het werk te zien van de Dordtse kunstenaar Jaap Schlee. De Nederlandse Kring van Tekenaars werd opgericht in 1947 en is daarmee één van de oudste kunstenaarskringen op gebied van tekenen in Nederland. Waren er in de beginjaren van de NKvT nog strenge regels waar het een tekening betrof, vandaag de dag is het streven van de kring, springlevend als zij is, een zo breed mogelijk spectrum te laten zien van de tekenkunst met een grote diversiteit aan technieken en formaat. 

NKVT.jpg
THE SWAP

8 maart t/m 14 april 2017                                                             

Kunstenaar: Frans van Lent

De tentoonstelling vond plaats naar aanleiding van de Picturaprijs 2015. THE SWAP was een fotografisch project dat is gebaseerd op de maat en vorm van de zalen van Pictura. De plattegrond van de zalen werd overgebracht naar een bosperceel. Op basis van die, in de juiste kompasrichtingen, uitgezette plattegrond, heeft de kunstenaar ter plaatse een serie fotowerken gemaakt, die bij deze tentoonstelling in de 3 zalen zullen worden geëxposeerd. De plaatsing van de foto’s in de tentoonstelling kwam overeen met de exacte locatie van de opnamen. Op deze manier ontstond er een directe fysieke verbinding tussen het oorspronkelijke onderwerp en de presentatie in de tentoonstelling. Van de activiteiten was in het bos geen enkel spoor overgebleven.
 

The Swap 2.jpeg
STROMINGEN VAN DYNAMIEK

25 februari t/m 2 maart 2017

Kunstenaars: Yvo van der Vat met Gamal Ez

Yvo van der Vats installaties en projecten bevragen of versterken de functie van de gebruikte ruimte, mede door het gebruik van hedendaagse, banale materialen. Alhoewel de rijke kunstgeschiedenis meegedragen wordt en de toekomst altijd betwijfeld, gaat het bij Van der Vat hoofdzakelijk om het hier en nu. De interactie met de toeschouwer, maakt voor hem het werk af.

In 2016 trok Ez in Dordrecht de aandacht met ‘Beeldenstorm’ , een installatie bestaande uit een lijst waarin tientallen kleine objecten en plastic speelgoedfiguurtjes zweven. Met behulp van uitgekiende belichting en diepteperspectief verbeelde hij de illusie van een razende storm. De driedimensionale installatie werd de bron van tekeningen en schilderingen die de interactie tussen de dimensies laat zien.

Stromingen van Dynamiek 4.jpg
REISGENOTEN

14 januari t/m 19 februari 2017 

 

Kunstenaars: Marianne Grootenboer, Minne Smits, Quirijn Smits, Robert Pravda, Saskia Meesters en Tamyra Meesters 

Het nieuwe jaar begon in Pictura met wegen die kruisen. De tentoonstelling Reisgenoten van Marianne Grootenboer, Minne Smits, Quirijn Smits, Robert Pravda, Saskia Meesters en Tamyra Meesters zal spelen met uw zintuigen. Deze reistentoonstelling opent met Piet Rogie en Pauline Vogel. Het betreft een speciale bewerking van hun performance No.mades. Van Reisgenoten verschijnt tevens een catalogus, te koop tijdens de expositie.

reisgenoten 2.jpg
ARCHIEF 2017
bottom of page