VERWACHT / SETTINGS

Fatima Barznge, Maria Ikonomopoulou en Kathrin Wolkowicz maakten een selectie uit elkaars en eigen werk en ieder richt daarmee één van de zalen in. Dit intrigerende concept vloeit voort uit de gesprekken die de drie kunstenaars gedurende een aantal jaren in hun ateliers met elkaar voerden. Met Settings brengen ze deze interne discussies in de openbaarheid, nu niet met woorden, maar in beelden. De drie settings staan in dialoog met elkaar en vormen samen de tentoonstelling.

 

Fatima Barznge: het heersende principe in haar werk is herinnering. In schilderijen en werken op papier bezoekt ze opnieuw de plaatsen, objecten en sferen van haar geboorteplaats, culturele wereld en kindertijd waarnaar terugkeer onmogelijk is.

Maria Ikonomopoulou: de vraag naar de balans tussen het collectieve en het individu domineert haar praktijk. Zaken als zorgdragen voor je omgeving en hoe je de openbare ruimte met elkaar deelt worden door Maria onderzocht. Haar werk is geïnspireerd door Volkskunst.

Kathrin Wolkowicz: haar werk strekt zich uit van performance, installatie, objecten en boeken tot film en video, en wordt meestal aangewakkerd door zelfgeschreven of aangepaste teksten. Kathrin stelt tijdgebaseerde of ruimtelijke situaties voor die uitnodigen om onze relaties met objecten en andere materie opnieuw te lezen.