top of page
ARCHIEF 2018
SO GLAD WE'VE ALMOST MADE IT

20,21,22 december 2018

Kunstenaars: 28 Willem de Kooning studenten

This exhibition is an exploration of human autonomy visualized through the processes of 28 final year Willem de Kooning students. This exhibition gives space to every form of art – from the performative, to crazy things on screens. From word-based works to unconceivable visuals! As we are not one person, this exhibition is not restricted to one body. But as a group we are unified; we have taken it upon ourselves to explore what the realms of the "public" and the "private" can mean, and what they can become.

WDK academie 3.jpg
DE GROTE PORTRETTEN GALERIJ

18 november tot en met 16 december 2018

Kunstenaars: 100 (waaronder veel Picturaleden)

Het idee van de tentoonstelling: 100 portretten van 100 Dordtenaren door 100 kunstenaars. Aanleiding voor dit project was de viering van 400 jaar Synode. oor de deelnemers van de Synode was het de normaalste zaak van de wereld om zichzelf te laten portretteren, tenslotte waren het belangrijke mannen. Vandaag de dag is een portret laten maken door een kunstenaar toch minder vanzelfsprekend. Pictura greep deze mijlpaal aan om een mooie afspiegeling van Dordtenaren te laten zien. Met als doel te tonen hoe er in onze tijd over het portret wordt gedacht. Waar dat in 1618 realistisch was, is dat nu zeer divers, zowel in uitvoering als concept.

GPG 2.JPG
IN THE PICTURE

29 september tot en met 4 november 2018

Kunstenaars: Han Klinkhamer en Marja de Raadt

In deze tentoonstelling was een overzicht van schilderijen en tekeningen van Han Klinkhamer en Marja de Raadt te zien. Zowel voor Klinkhamer als De Raadt is de natuur de belangrijkste bron van inspiratie en speelt vergankelijkheid een grote rol.

Han Klinkhamer en Marja de Raadt 2.jpg
WHO LOVES THE SUN

18 augustus tot en met 23 september 2018

Kunstenaars: Anna-Maria Bogner (AT), Bob Bonies (NL), Arjan Janssen (NL), Gabrielle Herzog (CH), Franziska Reinbothe (DE), Struan Taegue (UK), Piet Tuytel (BE), Jan Willem van Welzenis (NL) en John Zinsser (US).

Twee jaar na From scratch was Abstracte opnieuw te gast bij Pictura. Ook deze keer met een tentoonstelling vol prachtige abstracte kunst. Met deelnemers van alle leeftijden en uit verschillende landen. De titel Who loves the sun was gebaseerd op een song van Velvet Underground. Met de ijle diepe zang van Nico in het achterhoofd werd er een breed scala abstracte kunst getoond. Divers in zijn uitdrukkingsvorm maar in de tonaliteit overeenkomstig.

Abstracte 3.jpg
CITY SCAPES

7 juli tot en met 12 augustus 2018

 

Kunstenaars: Har van der Put, Niek Schoenmakers en Albert Zwaan

In deze tentoonstelling wilde Niels Broszat de sculpturale elementen van design in combinatie met de schilderijen van Van der Put gebruiken als bouwstenen om een nieuw werk te creëren. Hiervoor heeft hij SpaceCurator Niek Schoenmakers gevraagd te reageren op de schilderijen van Har van der Put. Niels Broszat is beeldend kunstenaar en was initiatiefnemer van deze tentoonstelling.

 

Naast de tentoonstelling van Van der Put en Schoenmakers was in Derde zaal van Pictura een nieuw experiment te zien. Albert Zwaan had hier een tijdelijk atelier. Het werkproces van de kunstenaar, dat altijd onzichtbaar blijft omdat het zich achter de gesloten atelierdeur afspeelt, was nu voor iedereen te aanschouwen.

Har van der Put en Niek Schoenmakers.jpg
DAMPKRING

12 mei tot en met 17 juni 2018

Kunstenaars: Benjamin Nachtwey en Omar Koubâa

Landschap, de dwalende blik, het herkennen, het lopen onderbreken, het stoppen, het verder gaan van de wandelaar, de reiziger die visuele kenmerken waarneemt om nieuwe wegen te vinden en zich de al begane te herinneren. Dit onderwerp heeft al vele generaties kunstenaars gefascineerd.

 

De posities van de beide kunstenaars, Omar Koubâa en Benjamin Nachtwey die zich met hun werk in Pictura presenteerden zijn te verklaren vanuit deze thematiek en interessant is, hoe beiden op hun zeer eigen wijze het landschap proberen te definiëren, bijvoorbeeld als betekenende ruimte, als natuur, als stadslandschap, als – vooral wat betreft het werk van Omar Koubâa – het droomlandschap.

Omar Koubaa en Benjamin Nachtwey (2).jpg
THOMAS RAAT EN MARIUS LUT

7 april tot en met 6 mei 2018

Thomas Raat en Marius Lut

Kunstenaars: Thomas Raat en Marius Lut

De schilders onderzochten de verhouding van de toeschouwer ten opzichte van het schilderij en van het schilderij ten opzichte van de drager. Waar Lut tijdens deze zoektocht uitkomt op een esthetisch ‘monochroom’ resultaat, gebruikt Raat alledaagse objecten om tot een nieuwe ‘retrolook’ te komen. Het was een zoektocht voor de toeschouwer, naar de overeenkomsten en verschillen.

Thomas Raat en Marius Lut (4).jpg
VLUGSCHRIFT FLUGBLÄTTER

17 februari tot en met 25 maart 2018

Kunstenaars: 130 en Sigmund de Jong

Deze tentoonstelling is het resultaat van het netwerk-project Flugblätter, waarvoor kunstenaar Birgit Jensen 130 deelnemers uit binnen- en buitenland uitnodigde, waaronder Picturaleden. Ze stelde hen de vraag, hoe ze als kunstenaar visueel reageren op de jongste ontwikkelingen in een geglobaliseerde wereld. Welke positie denken ze zichzelf in en hoe verbeelden ze deze omwentelingen en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke spanningen en conflicten - die sterk uiteenlopende effecten op hun werk hebben. Iedere uiting van de 130 kunstenaars weerspiegelt een ander aspect, filosofisch, sociaal, politiek, ecologisch, van onze huidige tijd. Daaruit blijkt dat het artistieke denken telkens geworteld is in een specifieke maatschappelijke ervaring.

De tentoonstelling 'Flugblätter' is na Pictura te zien geweest in Maebashi, Japan (2018) en Kendal, UK (2019)

Vlugschrift (2).jpg
NABEELD

6 januari tot en met 11 februari 2018

Kunstenaars: Arthur Boer, Boris Smeenk, Stijn van Aardenne, Rens van Pinxteren, Maurik Stomp en Joep Brouwer.

De laatste jaren is de wereld door de vergaande digitalisering enorm veranderd. Dit proces is continu en vraagt ons steeds om nieuwe stellingname en aanpassing. Wat doen we met een beeldenovervloed? Hoe gaan we om met al deze beeldinformatie en soms zelfs manipulatie? In de tentoonstelling NABEELD gaven zes jonge Rotterdamse kunstenaars beeldend commentaar op deze nieuwe werkelijkheid.

Nabeeld.jpg
bottom of page