lidmaatschap

Bent u geïnteresseerd in Pictura en wilt u ook deel uitmaken van het genootschap? Of wilt u Pictura steunen en tegelijkertijd gebruik maken van handige kortingen? Dat kan! Lees hier meer over de voordelen en mogelijkheden voor werkende leden, kunstlievende leden en kunstlievende bedrijven.

 

Werkend lid

 

Deel uitmaken van het werkende ledenbestand van Pictura

kost u slechts € 75 per jaar. Het werkend lidmaatschap wordt uitsluitend verkregen via ballotage.

 

Ballotage

Om het niveau van Teekengenootschap Pictura te waarborgen, worden nieuwe leden door een commissie van deskundigen geballoteerd aan de hand van beoordelingscriteria zoals kwaliteit van het werk, professionaliteit van het kunstenaarschap en motivatie om lid te worden. De commissieleden bespreken de punten om tot een gezamenlijk besluit te komen. Het is vervolgens de taak van de ballotagecommissie het bestuur te adviseren inzake het aannemen van nieuwe leden.

Aan te leveren informatie:
 

- Ingevuld aanmeldformulier werkende leden

- CV met nadruk op de laatste vijf jaar

- Omschrijving van het werk of artist statement (200 woorden)

- 10 afbeeldingen die een beeld geven van de ontwikkeling van het hele oeuvre

- 20 afbeeldingen van recent werk van de afgelopen 2 jaren

- van alle 30 afbeeldingen een documentatielijst met per afbeelding de volgende gegevens: titel, techniek, formaat, jaar.

- Indien beschikbaar: publicaties, catalogi oid


Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

De ballotagecommissie vergadert drie keer per jaar.

De data voor 2020: 

Deadline 2 februari

Deadline 14 juni

Deadline 1 november

Kunstlievend lid 

 

Als lid draagt u bij aan het behoud van Pictura. Met uw steun geeft Pictura kleur aan kunst en cultuur.

 

Kunstlievend lid

Deel uitmaken van het kunstlievende ledenbestand van Pictura kost u slechts € 75 per jaar.

 

De voordelen van een kunstlievend lidmaatschap:

- Uitnodigingen van alle tentoonstellingen en activiteiten

- Drie keer per jaar het Picturablad, een divers blad gericht op ontmoeting, presentatie, debat, reflectie en intellectuele uitdagingen. Een blad met bijdragen over de geschiedenis van het Dordrechtse kunstleven en gebeurtenissen in de actuele artistieke omgeving.

- 20% korting op alle kunstaankopen voortkomend uit door Pictura georganiseerde exposities.

- Uitnodiging voor de jaarlijkse lezing voor kunstlievende en werkende leden.

 

 

Kunstlievende bedrijven

 

Sinds kort kent Pictura ook de mogelijkheid om als bedrijf de vereniging te ondersteunen.

 

Het lidmaatschap brengt de volgende voordelen met zich mee:

- 3 maal per jaar een 1/4 pagina advertentieruimte in het Picturablad of 1 x een advertentie van een volle pagina.

- Uitnodigingen voor alle tentoonstellingen en activiteiten.

- 20% korting op alle kunstaankopen voortkomend uit door Pictura georganiseerde exposities.

- 20% korting op zaalhuur.

- Uitnodiging voor jaarlijkse Picturalezing voor leden in september.

 

De kosten bedragen € 500 per kalenderjaar.

Lees hier voor meer informatie over het kunstlievend bedrijflidmaatschap.